Broj rezultata: 1

1
rodno osviještena politika / [1236] PRAVA I SLOBODE
EUROVOC 4.5 -- Deskriptor
Uporabi za:integracija načela jednakosti spolova
Napomena:Prema Vijeću Europe rodna ravnopravnost je (re)organiziranje, poboljšanje, razvoj i vrednovanje političkih procesa s ciljem da dionici koji su obično uključeni u donošenje politika uvrste perspektivu rodne jednakosti u sve politike na svim razinama i u svim fazama. Izvor (EN): Web-mjesto Vijeća Europe. Dostupno na: http://www.coe.int/en/web/genderequality... (stranici pristupljeno: 18. prosinca 2014.).
Područje:[12] PRAVO
Potpojmovnik:[1236] PRAVA I SLOBODE
Širi pojam:ravnopravnost spolova
Srodni pojam:kreiranje politika
ENGLESKI:gender mainstreaming
Napomena:According to the Council of Europe, gender mainstreaming is the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved in policy-making. Source: Council of Europe website. Available at: http://www.coe.int/t/dghl/standardsettin... (Accessed: 18 December 2014).
Upit: IDths_swish=(042025 )