Broj rezultata: 1

1
Vukovarsko-srijemska županija / [L] LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
CROVOC -- Deskriptor
Uporabi za:Županija vukovarsko-srijemska
Napomena:Razdoblje djelovanja: 1992/ .
Vidi:OSNIVANJE: Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 090/1992): http://cadial.digured.hr/searchdoc.php?a...
Područje:[H] INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Potpojmovnik:[L] LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Širi pojam:jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske
Uži pojam:tijela područne (regionalne) samouprave Vukovarsko-srijemske županije
Srodni pojam:Općina Andrijaševci * Općina Babina Greda * Općina Bogdanovci * Općina Borovo * Općina Bošnjaci * Općina Cerna * Općina Drenovci * Općina Gradište * Općina Gunja * Grad Ilok * Općina Ivankovo * Općina Jarmina * Općina Lovas * Općina Markušica * Općina Negoslavci * Općina Nijemci * Općina Nuštar * Grad Otok (Vinkovci) * Općina Otok (Vinkovci) * Općina Privlaka (kod Vinkovaca) * Općina Stari Jankovci * Općina Stari Mikanovci * Općina Štitar * Općina Tompojevci * Općina Tordinci * Općina Tovarnik * Općina Trpinja * Grad Vinkovci * Općina Vođinci * Općina Vrbanja * Grad Vukovar * Grad Županja
ENGLESKI:Vukovar-Srijem County
Napomena:Period of Activity: 1992/ .
Uporabi za:County of Vukovar-Srijem
Upit: IDths_swish=(011872 )