Broj rezultata: 1

1
Karlovačka županija / [L] LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
CROVOC -- Deskriptor
Uporabi za:Županija karlovačka
Napomena:Razdoblje djelovanja: 1992/ .
Vidi:OSNIVANJE: Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 090/1992): http://cadial.digured.hr/searchdoc.php?a...
Područje:[H] INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE
Potpojmovnik:[L] LOKALNA I PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Širi pojam:jedinice područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske
Uži pojam:tijela područne (regionalne) samouprave Karlovačke županije
Srodni pojam:Općina Barilović * Općina Bosiljevo * Općina Cetingrad * Općina Draganić * Grad Duga Resa * Općina Generalski Stol * Općina Josipdol * Općina Kamanje * Grad Karlovac * Općina Krnjak * Općina Lasinja * Općina Netretić * Grad Ogulin * Grad Ozalj * Općina Ozalj * Općina Plaški * Općina Rakovica * Općina Ribnik * Općina Saborsko * Općina Skakavac * Grad Slunj * Općina Tounj * Općina Vojnić * Općina Žakanje
ENGLESKI:Karlovac County
Napomena:Period of Activity: 1992/ .
Uporabi za:County of Karlovac
Upit: IDths_swish=(011859 )