Broj rezultata: 1

1
europska socijalna politika / [2826] DRUŠTVENA POJAVA
EUROVOC 3.0 -- Deskriptor
Područje:[28] DRUŠTVENA PITANJA
Potpojmovnik:[2826] DRUŠTVENA POJAVA
Širi pojam:socijalna politika
Uži pojam:Europska socijalna povelja
europski socijalni proračun
Europsko socijalno područje
Povelja Zajednice o temeljnim socijalnim pravima radnika
Sporazum o socijalnoj politici EU-a
Srodni pojam:Europa građana * politika EU-a * Europski socijalni fond * otvorena metoda koordinacije
ENGLESKI:European social policy
Upit: IDths_swish=(001614 )