E-katalog slu綽ene dokumentacije Republike Hrvatske (SDRH)

Pretra緄vanje

Rezultati pretra緄vanja

Broj rezultata: 155 << 1 2 3 4 5 6 >>

31 Informacija o prijavi projekata na poziv na dostavu projektnih prijedloga energetska obnova zgrada i kori箃enje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2017.
32 Informacija o realizaciji poticanja projekata kori箃enja obnovljivih izvora energije na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije u 2011. godini [e-dokument] / Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti. - Koprivnica : 畊panija Koprivni鑛o-kri緀va鑛a, 2011.
33 Izrada stru鑞e podloge pod nazivom "Analiza prostornih kapaciteta i uvjeta za kori箃enje potencijala obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj" [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i ra鑥narstva ; EKO Invest d.o.o.. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga ure餰nja, graditeljstva i dr綼vne imovine, 2020.
34 Izvje箃aj o odr緄vosti ... [e-dokument] / Hrvatski operator prijenosnog sustava. - Zagreb : Hrvatski operator prijenosnog sustava, 2018- .
35 Izvje规e o kori箃enju obnovljivih izvora energije na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i za箃itu okoli筧. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2017- .
36 Izvje规e o odr緄vosti HEP GRUPA .... [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2013- .
37 Izvje规e o odr緄vosti HEP GRUPA 2016. [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2017.
38 Izvje规e o odr緄vosti HEP GRUPA 2017. [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2018.
39 Izvje规e o ostvarivanju programa rada i poslovanja fonda za 2005. godinu [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/177] Sto sedamdest sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-07-20] prilozi za raspravu).
40 Izvje规e o ostvarivanju Programa rada i poslovanja Fonda za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost za 2009. godinu [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
41 Izvje规e o provedbi programa u鑙nkovitog kori箃enja energije u neposrednoj potro筺ji na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije za razdoblje 2013. - 2015. za 2013. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2014.
42 Izvje规e o provedbi programa u鑙nkovitog kori箃enja energije u neposrednoj potro筺ji na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije za razdoblje 2013. - 2015. za 2014. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2015.
43 Izvje规e o provedbi programa u鑙nkovitog kori箃enja energije u neposrednoj potro筺ji na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije za razdoblje 2013. - 2015. u 2016. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2017.
44 Izvje规e o provedbi 畊panijske razvojne strategije Osje鑛o-baranjske 緐panije 2011.-2013. (za razdoblje 2011.-2018.) [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, 畊pan. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2018.
45 Izvje规e o provedenim aktivnostima u podru鑚u energetske u鑙nkovitosti : provedba programa gospodarskog oporavka : Mjera 4.7 poticanje investicijskih projekta s naglaskom na energetiku (u dijelu koji se odnosi na energetsku u鑙nkovitost) ; Mjera 9.3 Izrada (i provedba) programa energetske u鑙nkovitosti ; Mjera 9.4. Investicije u obnovljivu energiju, investicije u energetski sektor koje vode ra鑥na o emisiji CO2 (u dijelu koji se odnosi na energetsku u鑙nkovitost) [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, 2010.
46 Izvje规e o provedenom postupku strate筴e procjene utjecaja na okoli plana kori箃enja obnovljivih izvora energije na podru鑚u Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije [e-dokument] / Dubrova鑛o-neretvanska 緐panija, Upravni odjel za za箃itu okoli筧 i prirode. - Dubrovnik : Dubrova鑛o-neretvanska 緐panija, 2017.
47 Izvje规e o provedenom Programu kori箃enja obnovljivih izvora energije u ku鎍nstvima (obiteljskim ku鎍ma i vi筫stambenim zgradama) u 2013. u Brodsko-posavskoj 緐paniji ; Poticanje kori箃enja OIE kod fizi鑛ih osoba na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i za箃itu okoli筧. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2014.
48 Izvje规e o radu Vije鎍 za regulaciju energetskih djelatnosti i o zapa綼njima od zna鑑ja za razvoj energetskog tr緄箃a i javnih usluga u 2003. godini [e-dokument] / Vije鎒 za regulaciju energetskih djelatnosti. - Zagreb : Vije鎒 za regulaciju energetskih djelatnosti, 2004.
49 Izvje规e o radu Vije鎍 za regulaciju energetskih djelatnosti i o zapa綼njima od zna鑑ja za razvoj energetskog tr緄箃a i javnih usluga u 2004. godini [e-dokument] / Vije鎒 za regulaciju energetskih djelatnosti. - Zagreb : Vije鎒 za regulaciju energetskih djelatnosti, 2005.
50 Izvje规e o radu Vije鎍 za regulaciju energetskih djelatnosti i zapa綼njima koja su od zna鑑ja za razvoj energetskog tr緄箃a i javnih usluga u ... godini / [Vije鎒 za regulaciju energetskih djelatnosti]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
51 Izvje规e o stanju u prostoru Op鎖ne Krapinske Toplice za razdoblje od 2014. do 2018. godine [e-dokument] / Planimetar d.o.o.. - Krapinske Toplice : Op鎖na Krapinske Toplice, 2019.
52 Izvje规e prema 鑜anku 5(2) Direktive 2010/31/EU i 鑜anku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrada bolnica za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. -2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2014.
53 Izvje规e prema 鑜anku 5(2) Direktive 2010/31/EU i 鑜anku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.: Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo zgrada sportskih dvorana za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1971. -2005., iza 2006., i gotovo nula energetske zgrade [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2014.
54 Katalog proizvo餫鑑 opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora : 2013./2014. [tisak + e-dokument] = Catalogue of renewable energy equipment producers / Hrvatska gospodarska komora,Sektor za industriju. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju, 2013.
55 Kratki vodi kroz zakonodavstvo i administrativnu proceduru za proizvodnju elektri鑞e energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije : RELEEL [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, [2012].
56 KUEN zgrada : program energetske efikasnosti u zgradarstvu : nove spoznaje i provedba [tisak] / uredila Martina Petrinjak. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 2001. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-33-6.
57 KUEN zgrada : program energetske efikasnosti u zgradarstvu : prethodni rezultati i budu鎒 aktivnosti [tisak] / autori Vesna Kolega... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-19-0.
58 MG bilten [tisak] / Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, 1993-2000. . ISSN 1330-5069. NE IZLAZI VI〦!.
59 MIEE : mre綼 industrijske energetske efikasnosti : prethodni rezultati i budu鎒 aktivnosti [tisak] / autor Vedran Krstulovi ; suradnici Kre筰mir 〆kimi... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-20-4.
60 Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i kori箃enja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, 2010.
<< 1 2 3 4 5 6 >>
Upit: SubjectIndexHR_swish=(obnovljiva energija 003293 )

___________________________________________
HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655