Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3241 Konvencija o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a, NN-MU 003/2016).
3242 Konvencija o osnivanju Agencije za multilateralne garancije investicija sa komentarom na konvenciju - (NN-MU 006/1993).
3243 Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju - (Odluka o objavljivanju mnogostranog međunarodnog ugovora kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 010/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
3244 Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju, sa Prilogom - (NN-MU 014/1994).
3245 Konvencija o privremenom uvozu - (Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu, NN-MU 016/1998).
3246 Konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država - (Odluka o objavi Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, NN-MU 002/1998).
3247 Konvencija o tranzitnoj trgovini država bez morske obale - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
3248 Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, NN-MU 001/2014).
3249 Konvencija o zajedničkom provoznom postupku ; Ugovor u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Šviciarske Konfederacije koji se odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku ; Ugovor u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije pd 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku, Ugovor u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Islanda, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku i Odluke Zajedničkog odbora br. 3/97 od 23. srpnja 1997., br. 1/2000 od 20. prosinca 2000., br. 1/2001 od 7. lipnja 2001., br. 2/2002 od 27. studenoga 2002., br. 1/2005 od 17. lipnja 2005., br. 4/2005 od 15. kolovoza 2005., br. 1/2007 od 16. travnja 2007., br. 1/2008 od 16. lipnja 2008. i br. 1/2009 od 31. srpnja 2009. o izmjenama i dopunama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku (na engleskom jeziku) - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, Ugovora u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na Izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku i Odluka zajedničkog odbora br. 3/97 od 23. srpnja 1997., br. 1/2000 od 20. prosinca 2000., br. 1/2001 od 7. lipnja 2001., br. 2/2002 od 27. studenoga 2002., br. 1/2005 od 17. lipnja 2005., br. 2/2005 od 17 lipnja 2005., br. 3/2005 od 17. lipnja 2008., br. 4/2005 od 15 kolovoza 2005., br. 1/2007 od 16. travnja 2007., br. 1/2008 od 16 lipnja 2008. i br. 1/2009 od 31. srpnja 2009. o Izmjenama i dopunama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku , NN-MU 004/2012).
3250 Konvencija o zajedničkom provoznom postupku, Ugovor u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Šviciarske Konfederacije koji se odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku, Ugovor u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije pd 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku, Ugovor u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Islanda, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku i Odluke Zajedničkog odbora br. 3/97 od 23. srpnja 1997., br. 1/2000 od 20. prosinca 2000., br. 1/2001 od 7. lipnja 2001., br. 2/2002 od 27. studenoga 2002., br. 1/2005 od 17. lipnja 2008., br. 4/2005 od 15. kolovoza 2005., br. 1/2007 od 16. travnja 2007., br. 1/2008 od 16. lipnja 2008. i br. 1/2009 od 31. srpnja 2009. o izmjenama i dopunama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, Ugovora u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije koji se odnosi na Izmjenu i dopunu Konvencije od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku i Odluka zajedničkog odbora br. 3/97 od 23. srpnja 1997., br. 1/2000 od 20. prosinca 2000., br. 1/2001 od 7. lipnja 2001., br. 2/2002 od 27. studenoga 2002., br. 1/2005 od 17. lipnja 2005., br. 2/2005 od 17 lipnja 2005., br. 3/2005 od 17. lipnja 2008., br. 4/2005 od 15 kolovoza 2005., br. 1/2007 od 16. travnja 2007., br. 1/2008 od 16 lipnja 2008. i br. 1/2009 od 31. srpnja 2009. o Izmjenama i dopunama Konvencije o zajedničkom provoznom postupku , NN-MU 004/2012).
3251 Konvencija Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma - (Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenoga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, NN-MU 005/2008).
3252 Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Istraživanja ; 15).
3253 Korak po korak [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2014.
3254 Korisničke upute : pregled javnih podataka [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
3255 Korisnički priručnik o provedbi projekata [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, [s. a.].
3256 Kratak uvod u svijet makroprudencijalne politike [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Pregledi ; 26). ISSN 1334-0085.
3257 Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 30.6.2020. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
3258 Kratka informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u 1996. godini : prema prethodnim podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1996.
3259 Kratka informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u prvom polugodištu 1996. godine : prema podacima polugodišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet. - Zagreb : Zavod za platni promet, 1996.
3260 Kratka povijest fiskalne doktrine [tisak] / Richard A. Musgrave ; preveli Predrag Bejaković, Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije, 1998. - (Biblioteka Fiscus). ISBN 953-6047-01-2.
3261 Kratki vodič kroz proces državnog proračuna [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016. ISBN 978-953-7613-65-5.
3262 Kratki vodič kroz proces državnog proračuna [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020. ISBN 978-953-7613-65-5.
3263 Kratkoročne prognoze BDP-a u uvjetima strukturnih promjena [e-dokument] / Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. - (HNB Istraživanja ; 44). ISSN 1334-0077 (online).
3264 Kratkoročno prognoziranje inflacije u Hrvatskoj korištenjem sezonskih ARIMA procesa [tisak + e-dokument] / Andreja Pufnik, Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006. - (HNB Istraživanja ; 18).
3265 Kredit dobavljača : (Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2015- .
3266 Kredit kupcu (Program kreditiranja kupaca / banaka u inozemstvu) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
3267 Krediti : informiraj se [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (Financijska pismenost).
3268 Kreditiranje EU projekata javnog sektora (Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova javnog sektora) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
3269 Kreditiranje EU projekata privatnog sektora : (Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova privatnog sektora) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
3270 Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655