Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3181 Katalog informacija Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2013.
3182 Katalog informacija Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2012.
3183 Katalog informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - 2011. [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2011.
3184 Katalog informacija Ministarstva financija, Carinske uprave RH sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2013].
3185 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2011.
3186 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
3187 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, formatima i dostupnošću [e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2006.
3188 Katalog informacija Središnjeg registra osiguranika [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2006.
3189 Katalog informacija užeg dijela Ministarstva financija sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2012].
3190 Katalog izobrazbe 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3191 Katalog izobrazbe 2015. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
3192 Katalog izobrazbe 2018. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
3193 Katalog izobrazbe 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
3194 Katalog izobrazbe 2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
3195 Katalog izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru 2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
3196 Katalog izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru 2012. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
3197 Katalog izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru 2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3198 Katalog izobrazbe za 2022. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2022.
3199 Katalog programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo koje provode organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj : učimo i živimo demokraciju [tisak + e-dokument] / urednica Ruža Beljan ; Hrvatsko politološko društvo. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2005.
3200 Key information on the current state of the Croatian pension insurance system - .... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019- .
3201 Kodeks korporativnog upravljanja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ; Zagrebačka burza d.d.. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga : Zagrebačka burza d.d., [2013].
3202 Kodeks korporativnog upravljanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2013.
3203 Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2009.
3204 Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
3205 Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava [e-dokument] / Mate Rosan, Krunoslav Zauder. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 67).
3206 Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2007. - (HNB Istraživanja ; 19).
3207 Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? Priča o dva kreditna uzleta i dvije krize / Evan Kraft i Ivan Huljak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 56).
3208 Komunikacija i vidljivost : priručnik za vanjske aktivnosti EU [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2008. ISBN 978-953-7443-06-1.
3209 Komunikacijska strategija za pretpristupni program IPA : konačni nacrt [e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2008.
3210 Komunikacijski plan europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za 2018. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655