Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3121 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2009- .
3122 Izvje规e o radu za 1998. godinu i prvih osam mjeseci 1999. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
3123 Izvje规e o radu za 1999. godinu i prvih 筫st mjeseci 2000. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2000.
3124 Izvje规e o radu za 2000. godinu i prvih 筫st mjeseci 2001. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2001.
3125 Izvje规e o radu za 2001. godinu i prvih 筫st mjeseci 2002. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2002.
3126 Izvje规e o radu za 2002. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2003.
3127 Izvje规e o radu za 2003. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2004.
3128 Izvje规e o radu za 2004. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2005.
3129 Izvje规e o radu za razdoblje od osnivanja do 31.12.1997. godine i za prvo polugodi箃e 1998. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1998.
3130 Izvje规e o razvoju i radu funkcije nadzora banaka u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002.
3131 Izvje规e o rekonstrukciji poslovnih doga餫ja u direkciji deviznih sredstava Rije鑛e banke d.d. u razdoblju od 1997. do dana 15. o緐jka 2002. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2003.
3132 Izvje规e o utro筫nim sredstvima Hrvatskog sportskog saveza gluhih u razdoblju od ... do ... godine [e-dokument] / Hrvatski sportski savez gluhih. - Zagreb : Hrvatski sportski savez gluhih, 2022-.
3133 Izvje规e poslovodstva HBOR-a za ... godine [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2009- .
3134 Izvje规e u svezi provedbe kontrole po izvje规u i nalazu Dr綼vnog ureda za reviziju za 1997., 1998. i 1999 godinu kod RH-Alan d.o.o. Zagreb [tisak] / Ministrstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2000.
3135 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [listopad, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
3136 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [prosinac, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
3137 Izvozne bankarske garancije (Program izdavanja 鑙nidbenih bankarskih garancija po nalogu izvoznika) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2014.
3138 Izvr筫nje DP 2020 [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2021.
3139 Izvr筫nje Dr綼vnog prora鑥na za ... godinu : vodi za gra餫ne [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
3140 Izvr筫nje Financijskog plana Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, 2013.
3141 Izvr筫nje financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje .. [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
3142 Izvr筫nje o provedenoj politici koncesija u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3143 Izvr筫nje prora鑥na za 2006. godinu : ulaganje u pravednije dru箃vo i sna緉u ekonomiju [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007. ISBN 978-953-6758-62-3.
3144 Izvr筫nje prora鑥na za 2007. godinu : ravnomjerniji razvoj Hrvatske [tisak] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008. ISBN 978-953-6758-73-9.
3145 Javna objava bonitetnih i ostalih zahtjeva HPB Grupe kreditnih institucija za 2014. [e-dokument] / Hrvatska po箃anska banka. - Zagreb : Hrvatska po箃anska banka, 2015.
3146 Javne financije u Hrvatskoj [e-dokument] / urednica: Katarina Ott. - 3. promijenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. ISBN 978-953-6047-91-8.
3147 Javne financije u Hrvatskoj [tisak] / autori Katarina Ott ... (et.al.) . - 2. promjenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2001.
3148 Javni dug i inozemna zadu緀nost Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
3149 Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena kori箃enjem teorije optimalnih valutnih podru鑚a [e-dokument] / Mislav Brki, Ana ゛bi. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 36). ISSN 1334-0085.
3150 Je li neslu綽eno gospodarstvo izvor korupcije? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Vedran ﹐筰. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1999. - (HNB Istra緄vanja ; 1).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655