Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 .. >>

3721 Plan nabave Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NEK za 2018. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2018.
3722 Plan nabave Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NEK za 2020. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2019.
3723 Plan nabave Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NEK za 2019. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2018.
3724 Plan nabave Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva NEK za 2021. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2020.
3725 Plan nabave HBOR-a za 2014. godinu : plan postupaka javne nabave [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2013.
3726 Plan nabave HBOR-a za 2015. : plan postupaka javne nabave [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2014.
3727 Plan nabave HBOR-a za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2018.
3728 Plan nabave HBOR-a za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2019.
3729 Plan nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2013].
3730 Plan nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u 2014. godini [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2014].
3731 Plan nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
3732 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2012.].
3733 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013.
3734 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2014. godinu : [temeljem Odluke br. 178-020/05-14/TP od 21. 5. 2014. zadnje izmjene i dopune] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014.
3735 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2015. godinu : [s izmjenama i dopunama temeljem Odluke br. 59-020/03-15/TP od 4. 3. 2015.] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, 2015.
3736 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, [2016].
3737 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, [2017].
3738 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - [Zagreb] : Hrvatska narodna banka, [2018].
3739 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019.
3740 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
3741 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
3742 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
3743 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
3744 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
3745 Plan nabave Hrvatske narodne banke za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2023.
3746 Plan nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2014.
3747 Plan nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2015.
3748 Plan nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2016.
3749 Plan nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2018.
3750 Plan nabave Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655