Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3151 Je li Srednja Europa optimalno valutno područje? [tisak + e-dokument] / Alen Belullo, Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 8).
3152 Jedanaesto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3153 Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana [tisak + e-dokument] / Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. - (HNB Istraživanja ; 36). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
3154 Kako da javne financije zaista budu javne? : sudjelovanje građana u nadzoru lokalnih proračuna u Hrvatskoj, Makedoniji i Ukrajini [e-dokument] / urednica Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije, 2008. ISBN 978-953-6047-98-5.
3155 Kako do subvencioniranja stambenih kredita? [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
3156 Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 15).
3157 Karakteristike hrvatskih izvoznika iz prerađivačkog sektora i oporavak izvoza tijekom velike recesije - rezultati istraživanja modula za trgovinu Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet) [e-dokument] / Miljana Valdec i Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (HNB Pregledi ; 42). ISSN 1334-0085.
3158 Katalog informacija [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2012.
3159 Katalog informacija Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije : sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, [2010].
3160 Katalog informacija Državnog ureda za reviziju [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2005.
3161 Katalog informacija Fonda za naknadu oduzete imovine [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2008.
3162 Katalog informacija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, [2011.].
3163 Katalog informacija Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načina osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.].
3164 Katalog informacija Hrvatske lutrije [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2010.
3165 Katalog informacija Hrvatske poštanske banke sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načina osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2011.
3166 Katalog informacija Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2013.
3167 Katalog informacija Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2012.
3168 Katalog informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - 2011. [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2011.
3169 Katalog informacija Ministarstva financija, Carinske uprave RH sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2013].
3170 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2011.
3171 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
3172 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, formatima i dostupnošću [e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2006.
3173 Katalog informacija Središnjeg registra osiguranika [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2006.
3174 Katalog informacija užeg dijela Ministarstva financija sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2012].
3175 Katalog izobrazbe 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3176 Katalog izobrazbe 2015. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
3177 Katalog izobrazbe 2018. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
3178 Katalog izobrazbe 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
3179 Katalog izobrazbe 2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
3180 Katalog izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru 2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655