Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3031 Izvje规e o provedbi Zakona o naplati dospjelih, a nenapla鎒nih poreza, carina, doprinosa i dr綼vnih jamstava [tisak] / Komisija za dr綼vna potra緄vanja. - Zagreb : Komisija za dr綼vna potra緄vanja, 2002.
3032 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
3033 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2015-.
3034 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2016- .
3035 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, 2016- .
3036 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
3037 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji. - Zagreb : Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, 2017- .
3038 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2017- .
3039 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017- .
3040 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2019- .
3041 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. - Zagreb : Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 2017- .
3042 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2016- .
3043 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016- .
3044 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2017- .
3045 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska vatrogasna zajednica. - Zagreb : Hrvatska vatrogasna zajednica, 2021-.
3046 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2017- .
3047 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
3048 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski sportski savez gluhih. - Zagreb : Hrvatski sportski savez gluhih, 2020-.
3049 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017- .
3050 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016- .
3051 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016- .
3052 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2018-.
3053 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu, 2017- .
3054 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va, 2019- .
3055 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Odbor za javni nadzor revizije. - Zagreb : Odbor za javni nadzor revizije, 2017- .
3056 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2016- .
3057 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji registar osiguranika. - Zagreb : Sredi筺ji registar osiguranika, 2016- .
3058 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2016- .
3059 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Zaklada "Kultura nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura nova", 2017-.
3060 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Zaklada policijske solidarnosti. - Zagreb : Zaklada policijske solidarnosti, 2018- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655