Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3271 lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2016- .
3272 Macroeconomic Developments and Outlook [e-dokument] / Croatian National Bank, Publishing Department. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016- .
3273 Macroprudential Analysis [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005- . ISSN 1845-5972.
3274 Macroprudential Diagnostics [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017- .
3275 Makrobonitetna analiza [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005- . ISSN 1845-5980.
3276 Makroekonomska kretanja i prognoze [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016- . ISSN 2459-8089.
3277 Makroprudencijalna dijagnostika [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017- .
3278 Malo i srednje poduzetništvo : (Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
3279 Managing the cash and liquidity of the Croatian budget [e-dokument] / Anto Bajo. - Zagreb : Institut za javne financije, 2006. - (Occasional paper ; 28).
3280 Measuring local units' transparency and accountability: The Croatian Open Local Budget Index : final report [e-dokument] / project leaders: Katarina Ott and Mihaela Bronić. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2010.
3281 Measuring the similarities of economic developments in Central Europe: a correlation between the business cycles of Germany, Hungary, the Czech Republic and Croatia [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 3).
3282 Memorandum između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, NN-MU 005/2011).
3283 Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ - (Uredba o objavi Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, NN-MU 005/2005).
3284 Memorandum o financiranju usaglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac, u Šibensko-Kninskoj županiji, Hrvatska - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usaglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac, u Šibensko-Kninskoj županiji, Hrvatska, NN-MU 002/2007).
3285 Memorandum o financiranju usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Projekt tehničke pomoći Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom koordinatoru za program ISPA, u Zagrebu, Hrvatska - (Uredba o objavi Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Projekt tehničke pomoći Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje i Nacionalnom koordinatoru za program ISPA, u Zagrebu, Hrvatska, NN-MU 009/2006).
3286 Memorandum o financiranju usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Priprema liste projekata za instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u Sektoru zaštite okoliša, u Zagrebu, Hrvatska - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usaglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Priprema liste projekata za instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u Sektoru zaštite okoliša, u Zagrebu, Hrvatska, NN-MU 002/2007).
3287 Memorandum o financiranju usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Priprema liste projekata za instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa, u Zagrebu, Hrvatska - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usaglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru Priprema liste projekata za instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u Sektoru prometa, u Zagrebu, Hrvatska, NN-MU 002/2007).
3288 Memorandum o financiranju usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru: Program za vode i otpadne vode u Karlovcu za Grad Karlovac, Karlovačka županija, Hrvatska - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o financiranju usuglašenog između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomoći iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljedeću mjeru: Program za vode i otpadne vode u Karlovcu, za Grad Karlovac, Karlovčka županija, Hrvatska, NN-MU 005/2006).
3289 Memorandum o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o uvjetima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije za 2013. godinu - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Republike Hrvatske o uvjetima sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije za 2013. godinu, NN-MU 013/2013).
3290 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu zaštitu", NN-MU 003/2008).
3291 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Customs 2007. - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Customs 2007., NN-MU 011/2006).
3292 Memorandum o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003. - 2007. - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske u pogledu sudjelovanja Hrvatske u programu Fiscalis 2003. - 2007., NN-MU 011/2006).
3293 Memorandum o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.), NN-MU 009/2006).
3294 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Mehanizmu Zajednice za civilnu zaštitu", NN-MU 007/2009).
3295 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu "Marco Polo II" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu "Marco Polo II" , NN-MU 001/2009).
3296 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu "Marco Polo", NN-MU 010/2006).
3297 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti Zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.), NN-MU 002/2009).
3298 Memorandum o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje - (Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, NN-MU 011/2003).
3299 Memorandum o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, NN-MU 010/2005).
3300 Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: "država korisnica" i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, u daljnjem tekstu: "države donatori" u daljnjem tekstu zajedno: "stranke" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, NN-MU 006/2014).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655