Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 .. >>

3421 Nowcasting GDP using available monthly indicators [e-dokument] / Davor Kunovac and Borna ﹑alat. - Zagreb : Croatian National Bank, 2014. - (CNB working papers ; 39).
3422 Numismatic issues Croatian National Bank : 1994. - 2014. [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISBN 978-953-8013-06-5 (print) ; 978-953-8013-07-2 (PDF).
3423 Numizmati鑛a izdanja Hrvatske narodne banke : 1994. - 1998. [tisak] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1999. ISBN 953-97373-2-X.
3424 Numizmati鑛a izdanja Hrvatske narodne banke : 1994. - 2014. [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISBN 978-953-8013-00-3 (print) ; 978-953-8013-04-1 (PDF).
3425 Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog broja i obvezama [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, [2018].
3426 Obilje緅a tr緄箃a rada i odre餴vanja pla鎍 u Hrvatskoj: rezultati Ankete poduze鎍 [e-dokument] / Marina Kunovac i Andreja Pufnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Pregledi ; 27). ISSN 1334-0085.
3427 Obiteljska davanja u EU [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
3428 Objava fiskalnih podataka po zahtjevima Direktive Vije鎍 2011/85/EU (mjese鑞o) : (S.1311 i S.1314)-sektori ESA 2010 [e-dokument] = Publication on fiscal data according to requirements of the Council Directive 2011/85/EU (monthly) / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017- .
3429 Objedinjeno godi筺je izvje规e o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008- .
3430 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama : Politi鑛e stranke i nezavisni zastupnici za 2021. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3431 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama korisnika dr綼vnog prora鑥na [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3432 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3433 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu lokalnih jedinica [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3434 Objedinjeno izvje规e o obavljenim revizijama u鑙nkovitosti : Gospodarenje komunalnim otpadom na podru鑚u Republike Hrvatske [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3435 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2006. i projekcije za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2005.
3436 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
3437 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
3438 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje od 2010. do 2012. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
3439 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje od 2011. do 2013. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
3440 Obrazlo緀nje izvr筫nja financijskih planova prora鑥nskih korisnika dr綼vnog prora鑥na za 2011. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
3441 Obrazlo緀nje izvr筫nja programa iz posebnog dijela dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske u 2012. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
3442 Obrazlo緀nje prijedloga financijskih planova korisnika Dr綼vnog prora鑥na za ... godinu i projekcija za ... i ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011- .
3443 Obrazlo緀nje prijedloga izmjena i dopuna dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2013. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
3444 Obrtnici : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2005]. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 54).
3445 Obveza fiskalizacija [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 185).
3446 Obveza fiskalizacije [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 171).
3447 Obveza fiskalizacije [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 200).
3448 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : informativna bro箄ra [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
3449 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : informativna bro箄ra : [2014] [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014].
3450 Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti ... : I. stup [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2015- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655