Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 .. >>

3361 Mjese鑞i statisti鑛i prikaz Ministarstva financija [tisak + e-dokument] = Monthly statistical review of Ministry of Finance / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 1995-2002. ISSN 1330-9811. NE IZLAZI VI〦!.
3362 Mjese鑞o izvje规e o dodjeli solidarnih pomo鎖 iz sredstava Zaklade vojne solidarnosti za ... [e-dokument] / Zaklada vojne solidarnosti. - Zagreb : Zaklada vojne solidarnosti, 2018-.
3363 Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprje鑑vanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti - (Zakon o potvr餴vanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprje鑑vanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti, NN-MU 007/2020).
3364 Mnogostrani sporazum nadle緉ih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi = Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadle緉ih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi, NN-MU 006/2023).
3365 Mnogostrani sporazum nadle緉ih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim ra鑥nima - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadle緉ih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim ra鑥nima, NN-MU 006/2015).
3366 Mnogostrani sporazum nadle緉ih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aran緈anima izbjegavanja zajedni鑛og standarda izvje规ivanja i netransparentnim offshore strukturama = Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange regarding CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadle緉ih tijela o automatskoj razmjeni u vezi s aran緈anima izbjegavanja zajedni鑛og standarda izvje规ivanja i netransparetnim offshore strukturama, NN-MU 006/2023).
3367 Mnogostrani sporazum nadle緉ih tijela o razmjeni izvje规a po dr綼vama - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadle緉ih tijela o razmjeni izvje规a po dr綼vama, NN-MU 001/2018).
3368 Model neravnote緀 na tr緄箃u kredita i razdoblje kreditnog loma [tisak + e-dokument] / Ana Maria 萫h, Mirna Dumi鑙, Ivo Krznar . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istra緄vanja ; 30). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
3369 Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Maroje Lang... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Istra緄vanja ; 21).
3370 Modelling of currency outside banks in Croatia [tisak] / Maroje Lang ... (et al.). - Zagreb : Croatian National Bank, 2008. - (CNB working papers ; 17).
3371 Mogu鎛ost stvaranja poticajnog poreznog sustava za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga dru箃va i organizacija koje djeluju za op鎒 dobro u Republici Hrvatskoj s usporednom analizom stanja u zemljama 鑜anicama Europske unije : istra緄va鑛i projekt [e-dokument] / Institut za javne financije ; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va. - Zagreb : Institut za javne financije : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga dru箃va, 2009.
3372 Money laundering typologies (cases from national and international practice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
3373 Monthly transaction money demand in Croatia [tisak + e-dokument] / Ante Babi. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 5).
3374 Mo緀 li uvo餰nje eura u Hrvatskoj smanjiti tro筧k zadu緄vanja? [e-dokument] / Davor Kunovac, Nina Pavi. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 35). ISSN 1334-0085.
3375 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
3376 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2020].
3377 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
3378 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
3379 Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, [2012].
3380 Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologiju. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologiju, [2008.].
3381 Nacionalni plan razvoja otoka 2021.- 2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
3382 Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
3383 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autenti鑞osti nov鑑nica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
3384 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autenti鑞osti nov鑑nica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
3385 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autenti鑞osti nov鑑nica i kovanog novca (2022) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
3386 Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija : HRAIS : upute za gospodarstvenike : verzija 2.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
3387 Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija HRAIS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
3388 Najam ili zakup nekretnina i pokretnina : porezne obveze gra餫na najmodavca ili zakupodavca [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
3389 Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 203).
3390 Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655