Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 .. >>

2911 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Juraj na Bregu za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec. - Čakovec : Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec, 2011.
2912 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Juraj na Bregu za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec. - Čakovec : Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec, 2010.
2913 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Križ Začretje za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2010.
2914 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Križ Začretje za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Zagreb : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2011.
2915 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Martin na Muri za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec. - Čakovec : Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec, 2011.
2916 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Petar Orehovec za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica. - Koprivnica : Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica, 2011.
2917 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Petar u Šumi za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2011.
2918 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Đurđ za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin, 2010.
2919 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Đurđ za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2011.
2920 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Svetvinčenat za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2011.
2921 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tar-Vabriga - Torre-Abrega za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2011.
2922 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tar-Vabriga - Torre-Abrega za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2010.
2923 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tinjan za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2011.
2924 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tisno za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik. - Šibenik : Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik, 2010.
2925 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tkon za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar. - Zadar : Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar, 2010.
2926 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tompojevci za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2010.
2927 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tompojevci za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2011.
2928 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Topusko za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Zagreb : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2011.
2929 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tordinci za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2010.
2930 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tordinci za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2011.
2931 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tounj za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac. - Karlovac : Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, 2011.
2932 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tovarnik za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2010.
2933 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tovarnik za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2011.
2934 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tribunj za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik. - Šibenik : Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik, 2010.
2935 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Trnava za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek. - Osijek : Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek, 2011.
2936 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Trnovec Bartolovečki za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Državni ured za reviziju, Područni ured Varaždin, 2010.
2937 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Trpanj za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik, 2011.
2938 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Trpinja za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2011.
2939 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tuhelj za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2010.
2940 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Tuhelj za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Zagreb : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655