Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

4141 Pravilnik o naknadi troškova i nagradi članovima tijela Komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
4142 Pravilnik o načinu dokazivanja kriterija za utvrđivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
4143 Pravilnik o načinu i imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
4144 Pravilnik o načinu i rokovima obračuna kamata [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2021.
4145 Pravilnik o obrazovanju, usavršavanju i osposobljavanju radnika Financijske agencije [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2014.
4146 Pravilnik o općim uvjetima poslovanja i poslovnog ponašanja [e-dokument] / Croatia banka. - Zagreb : Croatia banka, 2013.
4147 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (2013) [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2013.
4148 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (2019) [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2019.
4149 Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (2021) [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2021.
4150 Pravilnik o plaćama i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
4151 Pravilnik o plaćama i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
4152 Pravilnik o plaćama i ostalim primicima u Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
4153 Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
4154 Pravilnik o poslovnoj tajni [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2006.
4155 Pravilnik o poslovnoj tajni [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2017.
4156 Pravilnik o postupcima certificiranja za kvalificirane certifikate : (dokument za javnu objavu) : verzija 5.0 [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2015.
4157 Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate : (dokument za javnu objavu) : verzija 5.0 [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2015.
4158 Pravilnik o postupcima certificiranja za nekvalificirane certifikate : (dokument za javnu objavu) : verzija 5.1 [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2016.
4159 Pravilnik o postupcima i kriterijima dodjele donacija [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
4160 Pravilnik o postupcima i kriterijima dodjele donacija i sponzorstava [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2019.
4161 Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika Financijske agencije [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2005.
4162 Pravilnik o postupku pristupanja u sustav osiguranja depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
4163 Pravilnik o postupku razmjene informacija između Hrvatske agencije za osiguranje depozita i sustava osiguranja depozita matične države članice [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
4164 Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019.
4165 Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
4166 Pravilnik o prodaji nekretnina u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2018.
4167 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Hrvatskog zavoda za mirovinskoo siguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2011.
4168 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017.
4169 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova [2017] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017.
4170 Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova [2018] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655