Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3181 Kodeks korporativnog upravljanja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ; Zagrebačka burza d.d.. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga : Zagrebačka burza d.d., [2013].
3182 Kodeks korporativnog upravljanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2013.
3183 Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2009.
3184 Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
3185 Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava [e-dokument] / Mate Rosan, Krunoslav Zauder. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 67).
3186 Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2007. - (HNB Istraživanja ; 19).
3187 Kolika je konkurencija u hrvatskom bankarskom sektoru? Priča o dva kreditna uzleta i dvije krize / Evan Kraft i Ivan Huljak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 56).
3188 Komunikacija i vidljivost : priručnik za vanjske aktivnosti EU [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2008. ISBN 978-953-7443-06-1.
3189 Komunikacijska strategija za pretpristupni program IPA : konačni nacrt [e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2008.
3190 Komunikacijski plan europskih strukturnih i investicijskih fondova za Republiku Hrvatsku za 2018. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
3191 Konferencija "Rezultati, iskustva i izazovi u provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012." : 29. travnja 2011. g. : evaluacijski izvještaj [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa koordinatorima iz resornih ministarstava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa : Ministarstvo financija : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2011.
3192 Konkurentnost hrvatske radne snage = Croatian human resource competitiveness study [tisak + e-dokument] / urednici Predrag Bejaković, Joseph Lowther. - Zagreb : Institut za javne financije, 2004. ISBN 953-6047-50-0.
3193 Konkurentnost i kohezija : 2014.-2020. : operativni program ; Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava : u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, [2014].
3194 Konsolidirana opća država... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
3195 Konsolidirana središnja država... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
3196 Konsolidirani nerevidirani godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3197 Konsolidirani nerevidirani godišnji izvještaj o poslovanju za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3198 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2009. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.
3199 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3200 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2012. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3201 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2013. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3202 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3203 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2012. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3204 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2013. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3205 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za treće tromjesečje 2009. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.
3206 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za treće tromjesečje 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3207 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za četvrto tromjesečje 2009. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2010.
3208 Konsolidirani revidirani godišnji financijski izvještaji GRUPE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2012. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2013.
3209 Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2011. godinu ; Godišnji konsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3210 Konsolidirano godišnje izvješće za 2008. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655