Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 .. >>

4201 Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016.
4202 Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017.
4203 Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2014.
4204 Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2013.
4205 Pravilnik o statističkim standardima osiguranja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
4206 Pravilnik o stručnim i ostalim zanimanjima te poslovima dužnosnika u Hrvatskoj narodnoj banci : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
4207 Pravilnik o stručnim i ostalim zanimanjima te poslovima dužnosnika u Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
4208 Pravilnik o stručnom osposobljavanju i načinu polaganja stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2010.
4209 Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
4210 Pravilnik o tajnosti podataka i pravu na pristup informacijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2012.
4211 Pravilnik o tajnosti podataka Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2012.
4212 Pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2022.
4213 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, te sistematizaciji radnih mjesta [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2008.
4214 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2011.
4215 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 2012.
4216 Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2013.
4217 Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost [2014] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
4218 Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske zaklade za znanost [2017] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2017.
4219 Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017.
4220 Pravilnik o upravljanju sukobima interesa [e-dokument] / Croatia banka. - Zagreb : Croatia banka, 2012.
4221 Pravilnik o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2018.
4222 Pravilnik o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2021.
4223 Pravilnik o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2019.
4224 Pravilnik o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2017.
4225 Pravilnik o ustroju radnih mjesta [2017.] [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017.
4226 Pravilnik o ustroju radnih mjesta [2020] [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
4227 Pravilnik o ustroju Zaklade "Hrvatska za djecu" [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2019.
4228 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka Hrvatske narodne banke za znanstvene svrhe [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017.
4229 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka Hrvatske narodne banke za znanstvene svrhe [2022] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
4230 Pravilnik o uvjetima i načinu prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655