Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 .. >>

2431 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik, 2016.
2432 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Istarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2016.
2433 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Karlova鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Karlovac. - Karlovac : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Karlovac, 2016.
2434 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2016.
2435 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina, 2016.
2436 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi, 2016.
2437 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Me餴murske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec, 2016.
2438 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2016.
2439 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Po緀筴o-slavonske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga, 2016.
2440 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2016.
2441 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2016.
2442 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Splitsko-dalmatinske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2016.
2443 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u ﹊bensko-kninske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik, 2016.
2444 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vara綿inske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in, 2016.
2445 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Virovitica, 2016.
2446 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vukovar. - Vinkovci : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vukovar, 2016.
2447 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2016.
2448 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja poslovnim prostorima u vlasni箃vu Republike Hrvatske [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011.
2449 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja sredstvima EU fondova u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2015.
2450 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti upravljanja sredstvima Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫noga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2013.
2451 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti utjecaja programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge Republike Hrvatske za sufinanciranje iz fondova EU za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
2452 Izvje规e o obavljenoj zavr筺oj reviziji projekta Priprema liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomo (IPA) u sektoru za箃ite okoli筧 ISPA 2005/HR/16/P/PA/003 [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2012.
2453 Izvje规e o obavljenoj zavr筺oj reviziji projekta Program za vode i otpadne vode u Karlovcu ISPA 2005/HR/16/P/PE/001 [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2012.
2454 Izvje规e o obavljenoj zavr筺oj reviziji projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom Bikarac ISPA 2005/HR/16/P/PE/003 [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, 2012.
2455 Izvje规e o obavljenoj zavr筺oj reviziji projekta Rehabilitacija 緀ljezni鑛e pruge na dionici Vinkovci - Tovarnik - Dr綼vna granica ISPA 2005/HR/16/P/PT/001 [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2012.
2456 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Beli Manastir za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2011.
2457 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Beli规a za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2010.
2458 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Beli规a za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2011.
2459 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Donjeg Miholjca za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek, 2010.
2460 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Grada Dugo Selo za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655