Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 .. >>

3781 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2012.
3782 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
3783 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2012.
3784 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2012.
3785 Plan nabave za 2012. godinu Državnog ureda za reviziju [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, [2012.].
3786 Plan nabave za 2012. godinu Ministarstva financija [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
3787 Plan nabave za 2013. [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2013.
3788 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2013.
3789 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2013.
3790 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2013.
3791 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
3792 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
3793 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3794 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2012.
3795 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2012.
3796 Plan nabave za 2013. godinu za nabave financirane iz EU programa [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2013.
3797 Plan nabave za 2014. [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2014.
3798 Plan nabave za 2014. godina [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2014.
3799 Plan nabave za 2014. godinu - pročišćeni tekst [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
3800 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2014.
3801 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2014.
3802 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2014.
3803 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
3804 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014.
3805 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2014].
3806 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2014.
3807 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2013.
3808 Plan nabave za 2014. godinu za nabave financirane iz EU programa [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2014.
3809 Plan nabave za 2015. : [rebalans] [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2015.
3810 Plan nabave za 2015. godina [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655