Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 .. >>

3871 Plan nabave za 2021. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2020].
3872 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. - Zagreb : Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, 2021.
3873 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2020.
3874 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2020.
3875 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2020.
3876 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2021.
3877 Plan nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2021.
3878 Plan nabave za 2022. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2022.
3879 Plan nabave za 2022. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. - Zagreb : Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, 2022.
3880 Plan nabave za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2021.
3881 Plan nabave za 2022. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2021.
3882 Plan nabave za 2022. godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2022.
3883 Plan nabave za 2023. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2022.
3884 Plan nabave za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2022.
3885 Plan nabave za 2023. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2022.
3886 Plan nabave za 2023. godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2023.
3887 Plan nabave za poslovnu 2014. godinu [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - [Zagreb] : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, [2013].
3888 Plan nabave za proračunsku 2014. godinu : za predmete nabave iz nadležnosti Državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Odluci o nabavnim kategorijama (NN 67/2012) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2014].
3889 Plan nabave za prvo tromjesečje 2016. godine [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2016.
3890 Plan nabave za prvo tromjesečje 2016. godine [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2015.
3891 Plan normativnih aktivnosti i Plan savjetovanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2015].
3892 Plan nužnih mjera koje će dovesti do ispunjenja fiskalnog pravila u 2014. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
3893 Plan poslovanja i razvitka Hrvatske lutrije d.o.o. za trogodišnje razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2013.
3894 Plan prihoda i rashoda Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2013.
3895 Plan prihoda i rashoda Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
3896 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
3897 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
3898 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
3899 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3900 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo financija za 2017. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655