Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

3991 Polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
3992 Polugodišnji nerevidirani financijski izvještaji HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2013.
3993 Polugodišnji nerevidirani financijski izvještaji HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2012.
3994 Polugodišnji nerevidirani financijski izvještaji HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2013.
3995 Polugodišnji nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji GRUPE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. za razdoblje od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2012.
3996 Pomorci - članovi posade brodova u međunarodnoj plovidbi : godišnja prijava poreza na dohodak za 2009. i doprinosi za obvezna osiguranja za 2010. : [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
3997 Popis pomagala stupa na snagu 23.06.2016. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2016.
3998 Porez na dodanu vrijednost : s komentarom [tisak] / priredile Liidja Cvitić, Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić, Ines Tomić. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
3999 Porez na dodanu vrijednost nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji : minivodič za poslovnu zajednicu [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta : Ministarstvo financija, [2016].
4000 Porez na nasljedstva i darove : nasljedili ste ili ste darovali stan, kuću, automobil, gotovinu ili dionice. : tko je, kada i koliko dužan platiti porez? [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2002.
4001 Porez na promet nekretninama : kupili ste stan, kuću, garažu, možda poslovni ili skladišni prostor. : tko je, kada i koliko dužan platiti porez? [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2002.
4002 Porezi i naknade za okoliš u... [e-dokument] = Environmental taxes and charges,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
4003 Porezi u Republici Hrvatskoj : (ožujak 2013.) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2013.].
4004 Porezi u Republici Hrvatskoj : (rujan 2014.) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
4005 Porezi u Republici Hrvatskoj : (siječanj 2013.) [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2013.].
4006 Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-45-7.
4007 Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-67-3.
4008 Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-25-9.
4009 Porezne obveze građana najmodavaca i zakupodavaca nekretnina i pokretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 191).
4010 Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
4011 Porezni nadzor [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 113).
4012 Porezni nadzor [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
4013 Porezni nadzor [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
4014 Porezni priručnik za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-46-4.
4015 Porezni priručnik za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-24-2.
4016 Porezni priručnik za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2012. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-6047-65-9.
4017 Porezni priručnik za građane [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-50-1.
4018 Porezni priručnik za građane [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure). ISBN 978-953-7613-69-3 (e-dokument) ; 978-953-7613-68-6 (tisak).
4019 Porezni priručnik za građane [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006. ISBN 953-6047-66-7.
4020 Porezni priručnik za građane [tisak] / Zoran Jančiev, Josip Supić. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007. ISBN 978-953-6047-79-6.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655