Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

4081 Potrošnja lijekova [tisak + e-dokument] / Većeslav Bergman. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2004.
4082 Povelja o suradnji Porezne uprave i poreznih obveznika - kodeks [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2014.
4083 Povelja o unutarnjoj reviziji [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ured za unutarnju reviziju. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ured za unutarnju reviziju, 2015.
4084 Povelja unutamjih revizora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2007.
4085 Povezanost troška usklađenosti i razine neusklađenosti - kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima [e-dokument] / Slaven Smojver, Neven Vrček. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022. - (HNB Istraživanja ; 68).
4086 Povijest novca u Hrvatskoj od 1527. do 1941. godine [e-dokument] / Mira Kolar-Dimitrijević. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013. ISBN 978-953-97373-9-7 (tisak), 978-953-8013-03-4 (PDF).
4087 Povrat na inozemna ulaganja u Hrvatskoj i usporedivim zemljama [e-dokument] / Andrijana Ćudina. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (HNB Pregledi ; 44). ISSN 1334-0085.
4088 Povrat oduzete imovine u tranzicijskim zemljama i Republici Hrvatskoj [tisak] / urednik Marica Kuzmić. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine : Inženjerski biro, 2000. ISBN 953-6447-36-3.
4089 Poziv za uspostavu Razvojne suradnje kroz jednokratne podrške za međufinanciranje u okviru Pilot-programa Europa Plus u 2013. godini [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2013.
4090 Practical guide for twinners : (April 2008) [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, 2008.
4091 Practical guide for twinners : (December 2009) [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, 2009.
4092 Practical guide for twinners : (Twinning Manual revision 2009) [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Version 3.1. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, [2009.].
4093 Practical guide for twinners [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Version 4.0. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, [2013].
4094 Practical guide for twinners [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Version 4.3. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, [2015].
4095 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2009.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 121).
4096 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 156).
4097 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2013.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 172).
4098 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 13. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 201).
4099 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 186).
4100 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
4101 Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
4102 Pravila i uvjeti za korištenje Pilot-programa Europa Plus [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2013.
4103 Pravila o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
4104 Pravila o naknadi troškova i nagradi članovima izbornih tijela Komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
4105 Pravila o provedbi politike sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva financija - Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2016.
4106 Pravila o sigurnosnim mjerama pristupa informacijskom sustavu Ministarstva financija - Porezne uprave za vanjske suradnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2016.
4107 Pravila o zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe, od studenoga 1999. godine - (Odluka o objavi Pravila o zajmovima Razvojne banke Vijeća Europe, od studenoga 1999. godine, NN-MU 007/2001).
4108 Pravila podrijetla robe i Protokol 7A Ugovora o pristupanju RH Srednjoeuropskom ugovoru o slobodnoj trgovini s komentarom [tisak] / Zorica Kučić-Vitaljić, Biserka Pauković. - Zagreb : Institut za javne financije, 2003. ISBN 953-6047-32-2.
4109 Pravila rada platnog sustava EuroNKS [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2016.
4110 Pravila Središnje depozitarne agencije [e-dokument] / Središnja depozitarna agencija. - Zagreb : Središnja depozitarna agencija, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655