Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

4051 Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa u ... godini [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2021-.
4052 Poslovi osiguranja izvoza od neutr緄vih rizika u ime i za ra鑥n Republike Hrvatske : poslovno izvje规e za 2011. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2012.
4053 Poslovi osiguranja izvoza u ime i za ra鑥n RH : poslovno izvje规e za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2011.
4054 Poslovna strategija za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
4055 Poslovni plan 2023. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
4056 Poslovnik mje筼vite komisije sastavljene na bazi Sporazuma o ure餰nju nerije筫nih financijskih i gospodarskih pitanja (29. svibnja 1956.) [FNRJ - Ma餫rska] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
4057 Poslovnik o na鑙nu postupanja i izvje箃avanja Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2012.
4058 Poslovnik o radu Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
4059 Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2021. ISBN 978-953-8069-08-6.
4060 Poslovnik o radu Skup箃ine Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
4061 Poslovnik o radu Skup箃ine Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
4062 Poslovnik o radu upravitelja Zaklade "Kultura Nova" (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2019.
4063 Poslovnik o radu Upravnog odbora [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2017.
4064 Poslovnik o radu Upravnog odbora [e-dokument] / Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2010.
4065 Poslovnik o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu [e-dokument] / Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu. - Zagreb : Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu, 2009.
4066 Poslovnik o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga dru箃va [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va, 2014.
4067 Poslovnik o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga dru箃va [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va, 2021.
4068 Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, upravitelja Zaklade i zamjenika upravitelja Zaklade [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, 2006.
4069 Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade policijske solidarnosti [e-dokument] / Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti. - Zagreb : Upravni odbor Zaklade policijske solidarnosti, 2006.
4070 Poslovnik o radu Upravnog vije鎍 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017.
4071 Poslovnik o radu Upravnog vije鎍 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2016.
4072 Poslovnik o radu Zaklade "Hrvatska za djecu" [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2015.
4073 Poslovnik o radu zakladnih tijela Zaklade vojne solidarnosti [e-dokument] / Zaklada vojne solidarnosti. - Zagreb : Zaklada vojne solidarnosti, 2018.
4074 Poslovnik o ustrojstvu i radu stru鑞e slu綽e Zaklade "Kultura Nova" (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2019.
4075 Poslovnik Odbora za javni nadzor revizije [e-dokument] / Odbor za javni nadzor revizije. - Zagreb : Odbor za javni nadzor revizije, 2009.
4076 Poslovno izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2011- .
4077 Postojanost navika i me饀narodne korelacije [tisak + e-dokument] / Alexandre Dmitriev, Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istra緄vanja ; 27).
4078 Pote筴o鎒 europskih banaka tijekom globalne financijske krize - uloga tokova kapitala [e-dokument] / Mislav Brki. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Pregledi ; 46). ISSN 1334-0085 (online).
4079 Potro筺ja inozemnih putnika u Hrvatskoj i doma鎖h putnika u inozemstvu : (za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2017].
4080 Potro筺ja inozemnih putnika u Hrvatskoj i doma鎖h putnika u inozemstvu u 1998. godini [tisak + e-dokument] / autori Sini筧 Horak, Zrinka Maru筰, Ante Radni. - Zagreb : Hrvatska narodna banka : Institut za turizam, 2000. ISBN 953-97373-5-4.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655