Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 .. >>

3391 Najam stanova, soba i postelja putnicima ili turistima : iznajmili ste stan, sobu ili postelje putnicima ili turistima? : znate li tko, kada i koliko mora platiti poreza? [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2002.
3392 Najznačajnije kategorije prihoda državnog proračuna prema računskom planu ... [e-dokument] / izvor: Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014- .
3393 Najznačajnije kategorije rashoda državnog proračuna prema računskom planu ... [e-dokument] / izvor: Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014- .
3394 Najčešća pitanja proračunskih korisnika i odgovori [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2015].
3395 Naputak o dodjeljivanju AAI@EduHr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@EduHr elektroničkih identiteta u Institutu za javne financije [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
3396 Naputak o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
3397 Naputak o provođenju stručne izobrazbe i polaganju ispita za zvanje ovlaštenoga unutarnjeg revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2010].
3398 Naputak za provedbu provoznog postupka zajednice i zajedničkog provoznog postupka [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
3399 Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini [tisak] / priredile: Gordana Marić... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017. - (Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske : objašnjenja za primjenu propisa s područja poreznog sustava Republike Hrvatske / Ministarstvo financija, Porezna uprava). ISSN 1333-073X.
3400 National EURO changeover plan [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2020.
3401 National Foundation for the Support of Student Living Standard [e-dokument] / Ministry of Science, Education and Sports. - Zagreb : Ministry of Science, Education and Sports, [2011].
3402 Naučimo prepoznati sumnjive primjerke novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
3403 Način na koji poduzeća u Hrvatskoj određuju i mijenjaju cijene svojih proizvoda: rezultati ankete poduzeća i usporedba s eurozonom [tisak + e-dokument] / Andreja Pufnik i Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. - (HNB Istraživanja ; 39).
3404 Način uključivanja civilnoga društva u kohezijsku politiku Europske unije u razdoblju 2014.- 2020. : analiza prijedloga za buduće strukturne fondove = Ways and means to involve civil society in the EU Cohesion Policy 2014-2020 : Analysis of the proposals for the future Structural Funds [e-dokument] / autor: Anna Romańczyk. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, [2012]. ISBN 978-953-7885-05-2.
3405 NBC main statistical indicators [tisak] / National Bank of Croatia. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1993-1997. NE IZLAZI VIŠE!.
3406 Nefinancijsko izvješće Hrvatske lutrije za ..... godinu [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2017- .
3407 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 30. studenoga 2022. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
3408 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 31. listopada 2018. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
3409 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 31. prosinca 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
3410 Nekonsolidirani nerevidirani godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3411 Nekonsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3412 Nekonsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3413 Nekonsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2012. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3414 Nekonsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2013. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3415 Nekonsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2012. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3416 Nekonsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2013. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3417 Nekonsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za treće tromjesečje 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3418 Nekonsolidirani revidirani godišnji financijski izvještaji HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2013.
3419 Nelikvidnost: razotkrivanje tajne [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Michael Faulend, Vedran Šošić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. - (HNB Istraživanja ; 9).
3420 Nerevidirani izvještaj o poslovanju Croatia osiguranja d.d. za prvo tromjesečje 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655