Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 .. >>

3331 Međunarodna konvencija o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka - (Uredba o pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne konvencije o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka, NN-MU 006/2005).
3332 Međunarodna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja - (Uredba o pristupanju Međunarodnoj konvenciji o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživanja i suzbijanja carinskih prekršaja, NN-MU 010/2000).
3333 Međunarodna konvencija za olakšanje uvoza trgovačkih uzoraka i materijala za reklamne svrhe - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
3334 Međunarodne pričuve, tečajne razlike i financijski rezultat poslovanja HNB-a [e-dokument] / Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (HNB Pregledi ; 45). ISSN 1334-0085.
3335 Međunarodni poslovni ciklusi u uvjetima nesavršenosti na tržištu dobara i faktora proizvodnje [tisak + e-dokument] / Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Istraživanja ; 22).
3336 Međunarodni revizijski standard 220 : (izmijenjen) ; Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
3337 Međunarodni revizijski standardi ; Međunarodni standardi kontrole kvalitete ; Međunarodne smjernice revizijske prakse : (prijevod s engleskog jezika) [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009. ISBN 978-953-56066-0-4.
3338 Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 : upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
3339 Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 2 : pregledi kvalitete angažmana [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
3340 Microeconomic Aspects of Productivity Developments during the Great Recession in Croatia - the CompNet Productivity Module Research Results [e-dokument] / Miljana Valdec, Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 22).
3341 Microeconomic Aspects of the Impact of the Global Crisis on the Growth of Non-financial Corporations in the Republic of Croatia [e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2015. - (CNB working papers ; 44).
3342 miCROmodA report 2014.2018 / Ivica Urban, Slavko Bezeredi, Martina Pezer ; Institute of Public Finance. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018.
3343 Microstructure of foreign exchange market in Croatia [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac, Ante Burić, Ivan Huljak. - Zagreb : Croatian National Bank, 2006. - (CNB working papers ; 15).
3344 Mikroekonomski aspekti izvoza hrvatske prerađivačke industrije nakon ulaska u Europsku uniju [e-dokument] / Domagoj Šelebaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 56).
3345 Mikroekonomski aspekti kretanja produktivnosti tijekom velike recesije u Hrvatskoj: rezultati istraživanja modula za produktivnost Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet) [e-dokument] / Miljana Valdec, Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Pregledi ; 39). ISSN 1334-0085 (online).
3346 Mikroekonomski aspekti utjecaja globalne krize na rast nefinancijskih poduzeća u RH [e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Istraživanja ; 45). ISSN 1334-0077 (online).
3347 Mikrokreditiranje uz potporu EU (Program kreditiranja mikro-poduzetnika) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
3348 Mirovine : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
3349 Mirovinski sustav [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2015]. ISBN 978-953-55491-8-5 (tisak) ; 978-953-8069-00-0 (online).
3350 Mirovinski sustav [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2021]. ISBN 978-953-8069-08-6.
3351 Mirovinski vodič : prilog Hrvatskom umirovljeničkom listu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2004- .
3352 Mirovinski vodič za građane [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2022.
3353 Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnost : 2019 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
3354 Misija, vizija i ciljevi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2008.
3355 Mjere za gospodarski oporavak i razvitak - modeli financiranja [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
3356 Mjerenje sličnosti gospodarskih kretanja u Srednjoj Europi: povezanost poslovnih ciklusa Njemačke, Mađarske, Češke i Hrvatske [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 5).
3357 Mjesečni izvještaj ... = Monthly report ... [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga = Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2006- .
3358 Mjesečni izvještaj ... [ispis s interneta] / Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, 2002-2003 . NE IZLAZI VIŠE!.
3359 Mjesečni izvještaj o mirovinskim fondovima za ... [e-dokument] = Monthly report on pension funds ... / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga = Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2006- .
3360 Mjesečni izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji Državnog proračuna i računima 3 i 4 ekonomske klasifikacije ... [e-dokument] / izvor: Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655