Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3211 Konferencija "Rezultati, iskustva i izazovi u provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012." : 29. travnja 2011. g. : evaluacijski izvještaj [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa koordinatorima iz resornih ministarstava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa : Ministarstvo financija : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2011.
3212 Konkurentnost hrvatske radne snage = Croatian human resource competitiveness study [tisak + e-dokument] / urednici Predrag Bejaković, Joseph Lowther. - Zagreb : Institut za javne financije, 2004. ISBN 953-6047-50-0.
3213 Konkurentnost i kohezija : 2014.-2020. : operativni program ; Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava : u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, [2014].
3214 Konsolidirana opća država... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
3215 Konsolidirana središnja država... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
3216 Konsolidirani nerevidirani godišnji izvještaj o poslovanju za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3217 Konsolidirani nerevidirani godišnji izvještaj o poslovanju za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3218 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2009. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.
3219 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3220 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2012. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3221 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2013. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3222 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3223 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2012. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3224 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za prvo tromjesečje 2013. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
3225 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za treće tromjesečje 2009. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.
3226 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za treće tromjesečje 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3227 Konsolidirani nerevidirani izvještaj o poslovanju za četvrto tromjesečje 2009. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2010.
3228 Konsolidirani revidirani godišnji financijski izvještaji GRUPE HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2012. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2013.
3229 Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2011. godinu ; Godišnji konsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
3230 Konsolidirano godišnje izvješće za 2008. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.
3231 Konsolidirano godišnje izvješće za 2009. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2010.
3232 Kontrola koncentracija u hrvatskome bankarskom sustavu [tisak + e-dokument] / Tatjana Ružić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006. - (HNB Pregledi ; 22).
3233 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Čehoslovačke zaključena u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja po predmetu nasljednih taksa (dažbina na nasljeđa) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
3234 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
3235 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
3236 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
3237 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014).
3238 Konvencija između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, NN-MU 003/2014).
3239 Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
3240 Konvencija o carinskim olakšicama u turizmu - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655