Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3151 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [prosinac, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
3152 Izvozne bankarske garancije (Program izdavanja činidbenih bankarskih garancija po nalogu izvoznika) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2014.
3153 Izvršenje DP 2020 [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2021.
3154 Izvršenje Državnog proračuna za ... godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
3155 Izvršenje Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2013.
3156 Izvršenje financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje .. [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
3157 Izvršenje o provedenoj politici koncesija u 2012. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3158 Izvršenje proračuna za 2006. godinu : ulaganje u pravednije društvo i snažnu ekonomiju [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007. ISBN 978-953-6758-62-3.
3159 Izvršenje proračuna za 2007. godinu : ravnomjerniji razvoj Hrvatske [tisak] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008. ISBN 978-953-6758-73-9.
3160 Javna objava bonitetnih i ostalih zahtjeva HPB Grupe kreditnih institucija za 2014. [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2015.
3161 Javne financije u Hrvatskoj [e-dokument] / urednica: Katarina Ott. - 3. promijenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2007. ISBN 978-953-6047-91-8.
3162 Javne financije u Hrvatskoj [tisak] / autori Katarina Ott ... (et.al.) . - 2. promjenjeno izd. - Zagreb : Institut za javne financije, 2001.
3163 Javni dug i inozemna zaduženost Republike Hrvatske [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002.
3164 Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja [e-dokument] / Mislav Brkić, Ana Šabić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 36). ISSN 1334-0085.
3165 Je li neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Vedran Šošić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1999. - (HNB Istraživanja ; 1).
3166 Je li Srednja Europa optimalno valutno područje? [tisak + e-dokument] / Alen Belullo, Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 8).
3167 Jedanaesto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3168 Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana [tisak + e-dokument] / Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. - (HNB Istraživanja ; 36). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
3169 Kako da javne financije zaista budu javne? : sudjelovanje građana u nadzoru lokalnih proračuna u Hrvatskoj, Makedoniji i Ukrajini [e-dokument] / urednica Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije, 2008. ISBN 978-953-6047-98-5.
3170 Kako do subvencioniranja stambenih kredita? [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
3171 Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 15).
3172 Karakteristike hrvatskih izvoznika iz prerađivačkog sektora i oporavak izvoza tijekom velike recesije - rezultati istraživanja modula za trgovinu Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet) [e-dokument] / Miljana Valdec i Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (HNB Pregledi ; 42). ISSN 1334-0085.
3173 Katalog informacija [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2012.
3174 Katalog informacija Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije : sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, [2010].
3175 Katalog informacija Državnog ureda za reviziju [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2005.
3176 Katalog informacija Fonda za naknadu oduzete imovine [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2008.
3177 Katalog informacija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, [2011.].
3178 Katalog informacija Hrvatske banke za obnovu i razvitak sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načina osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.].
3179 Katalog informacija Hrvatske lutrije [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2010.
3180 Katalog informacija Hrvatske poštanske banke sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načina osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655