Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 .. >>

3331 Mikrokreditiranje uz potporu EU (Program kreditiranja mikro-poduzetnika) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
3332 Mirovine : porezne obveze umirovljenika i isplatitelja mirovina [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
3333 Mirovinski sustav [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2015]. ISBN 978-953-55491-8-5 (tisak) ; 978-953-8069-00-0 (online).
3334 Mirovinski sustav [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2021]. ISBN 978-953-8069-08-6.
3335 Mirovinski vodič : prilog Hrvatskom umirovljeničkom listu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2004- .
3336 Mirovinski vodič za građane [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2022.
3337 Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnost : 2019 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
3338 Misija, vizija i ciljevi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2008.
3339 Mjere za gospodarski oporavak i razvitak - modeli financiranja [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
3340 Mjerenje sličnosti gospodarskih kretanja u Srednjoj Europi: povezanost poslovnih ciklusa Njemačke, Mađarske, Češke i Hrvatske [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Igeta Vrbanc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 5).
3341 Mjesečni izvještaj ... = Monthly report ... [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga = Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2006- .
3342 Mjesečni izvještaj ... [ispis s interneta] / Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, 2002-2003 . NE IZLAZI VIŠE!.
3343 Mjesečni izvještaj o mirovinskim fondovima za ... [e-dokument] = Monthly report on pension funds ... / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga = Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2006- .
3344 Mjesečni izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji Državnog proračuna i računima 3 i 4 ekonomske klasifikacije ... [e-dokument] / izvor: Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
3345 Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija [tisak + e-dokument] = Monthly statistical review of Ministry of Finance / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 1995-2002. ISSN 1330-9811. NE IZLAZI VIŠE!.
3346 Mjesečno izvješće o dodjeli solidarnih pomoći iz sredstava Zaklade vojne solidarnosti za ... [e-dokument] / Zaklada vojne solidarnosti. - Zagreb : Zaklada vojne solidarnosti, 2018-.
3347 Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti - (Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti, NN-MU 007/2020).
3348 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima, NN-MU 006/2015).
3349 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama, NN-MU 001/2018).
3350 Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma [tisak + e-dokument] / Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić, Ivo Krznar . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istraživanja ; 30). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
3351 Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Maroje Lang... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Istraživanja ; 21).
3352 Modelling of currency outside banks in Croatia [tisak] / Maroje Lang ... (et al.). - Zagreb : Croatian National Bank, 2008. - (CNB working papers ; 17).
3353 Mogućnost stvaranja poticajnog poreznog sustava za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva i organizacija koje djeluju za opće dobro u Republici Hrvatskoj s usporednom analizom stanja u zemljama članicama Europske unije : istraživački projekt [e-dokument] / Institut za javne financije ; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Institut za javne financije : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2009.
3354 Money laundering typologies (cases from national and international practice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
3355 Monthly transaction money demand in Croatia [tisak + e-dokument] / Ante Babić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 5).
3356 Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja? [e-dokument] / Davor Kunovac, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 35). ISSN 1334-0085.
3357 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
3358 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2020].
3359 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
3360 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655