Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3091 Izvješće o provedenom komunikacijskom planu za postupak realizacije strateške procjene utjecaja na okoliš nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva [e-dokument] / EKONERG -institut za energetiku i zaštitu okoliša. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2016.
3092 Izvješće o provođenju postupka izbora savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia osiguranja d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3093 Izvješće o radu Carinske uprave za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014- .
3094 Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za ... [e-dokument] / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2005- .
3095 Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za ... godinu [tisak + e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1995- .
3096 Izvješće o radu Fonda za naknadu oduzete imovine za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2012- .
3097 Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore : srpanj 2007. - veljača 2008. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2008.
3098 Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za razdoblje travanj 2006. - srpanj 2007. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2007.
3099 Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2009- .
3100 Izvješće o radu i financijsko izvješće za ... god. [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2008- .
3101 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2009- .
3102 Izvješće o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije : (2001.) [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, [2002].
3103 Izvješće o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvješća o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : listopad 2001. - rujan 2004. [e-građa] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2004.
3104 Izvješće o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvješća o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : prosinac 2003. - rujan 2004. [e-građa] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2004.
3105 Izvješće o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije [tisak + e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, [2003].
3106 Izvješće o radu Odbora za ... [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvještavanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvještavanja, 2006- .
3107 Izvješće o radu Povjerenstva za dodjelu potpora fizičkim osobama [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2020- .
3108 Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za ... godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika. - Zagreb : Središnji registar osiguranika, 2012- .
3109 Izvješće o radu Središnjeg registra osiguranika za 2002. godinu [tisak] / REGOS. - Zagreb : REGOS, 2002.
3110 Izvješće o radu u 1998. godini [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
3111 Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2005- .
3112 Izvješće o radu za ... [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2014-.
3113 Izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009- .
3114 Izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2009- .
3115 Izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Odbor za javni nadzor revizije. - Zagreb : Odbor za javni nadzor revizije, 2009- .
3116 Izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2010- .
3117 Izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2009- .
3118 Izvješće o radu za 1998. godinu i prvih osam mjeseci 1999. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
3119 Izvješće o radu za 1999. godinu i prvih šest mjeseci 2000. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2000.
3120 Izvješće o radu za 2000. godinu i prvih šest mjeseci 2001. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2001.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655