Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

3901 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2018.
3902 Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
3903 Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2016.
3904 Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2017.
3905 Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2019.
3906 Plan rada : za razdoblje: 2014. - 2015. [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, 2014.
3907 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2013. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2013.].
3908 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2014. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014.].
3909 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2015. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2015.].
3910 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2016. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2015.].
3911 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2017. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017.
3912 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2018.prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim područjima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
3913 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2020. prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim područjima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
3914 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2021. prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim područjima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
3915 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2022. prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim područjima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
3916 Plan rada Ministarstva financija za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, [2017].
3917 Plan rada Ministarstva financija za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
3918 Plan rada Ministarstva financija za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
3919 Plan rada Ministarstva financija za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
3920 Plan rada Središnjeg registra osiguranika za 2017. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2016.
3921 Plan rada Središnjeg registra osiguranika za prvo tromjesečje 2016. godine [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2015.
3922 Plan rada Središnjeg registra osiguranika za prvo tromjesečje 2018. godine [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2018.
3923 Plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
3924 Plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
3925 Plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
3926 Plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. - [Zagreb] : Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, [2017].
3927 Plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016.
3928 Plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
3929 Plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
3930 Plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655