Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3121 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije : (2001.) [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, [2002].
3122 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvje规a o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : prosinac 2003. - rujan 2004. [e-gra餫] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2004.
3123 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvje规a o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : listopad 2001. - rujan 2004. [e-gra餫] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2004.
3124 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, [2003].
3125 Izvje规e o radu Odbora za ... [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja, 2006- .
3126 Izvje规e o radu Povjerenstva za dodjelu potpora fizi鑛im osobama [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2020- .
3127 Izvje规e o radu Sredi筺jeg registra osiguranika za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji registar osiguranika. - Zagreb : Sredi筺ji registar osiguranika, 2012- .
3128 Izvje规e o radu Sredi筺jeg registra osiguranika za 2002. godinu [tisak] / REGOS. - Zagreb : REGOS, 2002.
3129 Izvje规e o radu u 1998. godini [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
3130 Izvje规e o radu Upravnog vije鎍 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2005- .
3131 Izvje规e o radu za ... [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2014-.
3132 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009- .
3133 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu, 2009- .
3134 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Odbor za javni nadzor revizije. - Zagreb : Odbor za javni nadzor revizije, 2009- .
3135 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2010- .
3136 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2009- .
3137 Izvje规e o radu za 1998. godinu i prvih osam mjeseci 1999. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
3138 Izvje规e o radu za 1999. godinu i prvih 筫st mjeseci 2000. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2000.
3139 Izvje规e o radu za 2000. godinu i prvih 筫st mjeseci 2001. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2001.
3140 Izvje规e o radu za 2001. godinu i prvih 筫st mjeseci 2002. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2002.
3141 Izvje规e o radu za 2002. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2003.
3142 Izvje规e o radu za 2003. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2004.
3143 Izvje规e o radu za 2004. godinu [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 2005.
3144 Izvje规e o radu za razdoblje od osnivanja do 31.12.1997. godine i za prvo polugodi箃e 1998. godine [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1998.
3145 Izvje规e o razvoju i radu funkcije nadzora banaka u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002.
3146 Izvje规e o rekonstrukciji poslovnih doga餫ja u direkciji deviznih sredstava Rije鑛e banke d.d. u razdoblju od 1997. do dana 15. o緐jka 2002. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2003.
3147 Izvje规e o utro筫nim sredstvima Hrvatskog sportskog saveza gluhih u razdoblju od ... do ... godine [e-dokument] / Hrvatski sportski savez gluhih. - Zagreb : Hrvatski sportski savez gluhih, 2022-.
3148 Izvje规e poslovodstva HBOR-a za ... godine [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2009- .
3149 Izvje规e u svezi provedbe kontrole po izvje规u i nalazu Dr綼vnog ureda za reviziju za 1997., 1998. i 1999 godinu kod RH-Alan d.o.o. Zagreb [tisak] / Ministrstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2000.
3150 Izvoz - IBRD (Program kreditiranja izvoznika uz garanciju IBRD-a) [listopad, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655