Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .. >>

2371 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zadarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2014.
2372 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2014.
2373 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2014.
2374 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina, 2014.
2375 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Gospi, 2014.
2376 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Bjelovarsko-bilogorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Bjelovar. - Bjelovar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Bjelovar, 2014.
2377 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Slavonski Brod, 2014.
2378 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik, 2014.
2379 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Istarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2014.
2380 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Karlova鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Karlovac. - Karlovac : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Karlovac, 2014.
2381 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2014.
2382 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti provedbe Operativnog programa konkurentnosti i kohezija 2014. - 2020. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2018.
2383 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti provedbe Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2014.
2384 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Po緀筴o-slavonske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2385 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Me餴murske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2386 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2387 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Splitsko-dalmatinske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2388 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2389 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2390 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Istarske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2391 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2392 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Slavonski Brod : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2393 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Bjelovarsko-bilogorske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Bjelovar : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2394 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zadarske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2395 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2396 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu/suvlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vara綿inske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2397 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu/suvlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Virovitica : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2398 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u ﹊bensko-kninske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2399 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave za ... : [za 20 緐panija i Grad Zagreb] [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2400 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655