Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3091 Izvje规e o provedenim nadzorima za jednogodi筺ji nadzorni ciklus 2020/2021. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
3092 Izvje规e o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezuju鎖h ponuda za kupnju dionica dru箃va Hrvatska po箃anska banka d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3093 Izvje规e o provedenoj analizi i ocjeni pristiglih neobvezuju鎖h ponuda za kupnju dionica i dokapitalizacija u dru箃va Croatia Osiguranje d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3094 Izvje规e o provedenoj politici koncesija u ... godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
3095 Izvje规e o provedenom komunikacijskom planu za postupak realizacije strate筴e procjene utjecaja na okoli nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskori箃enih izvora i istro筫nog nuklearnog goriva [e-dokument] / EKONERG -institut za energetiku i za箃itu okoli筧. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2016.
3096 Izvje规e o provo餰nju postupka izbora savjetnika za privatizaciju i dokapitalizaciju Croatia osiguranja d. d. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
3097 Izvje规e o radu Carinske uprave za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014- .
3098 Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za ... [e-dokument] / Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2005- .
3099 Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1995- .
3100 Izvje规e o radu Fonda za naknadu oduzete imovine za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2012- .
3101 Izvje规e o radu Hrvatske revizorske komore : srpanj 2007. - velja鑑 2008. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2008.
3102 Izvje规e o radu Hrvatske revizorske komore za razdoblje travanj 2006. - srpanj 2007. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2007.
3103 Izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2009- .
3104 Izvje规e o radu i financijsko izvje规e za ... god. [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2008- .
3105 Izvje规e o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2009- .
3106 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije : (2001.) [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, [2002].
3107 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvje规a o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : prosinac 2003. - rujan 2004. [e-gra餫] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2004.
3108 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvje规a o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : listopad 2001. - rujan 2004. [e-gra餫] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2004.
3109 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, [2003].
3110 Izvje规e o radu Odbora za ... [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja, 2006- .
3111 Izvje规e o radu Povjerenstva za dodjelu potpora fizi鑛im osobama [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2020- .
3112 Izvje规e o radu Sredi筺jeg registra osiguranika za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji registar osiguranika. - Zagreb : Sredi筺ji registar osiguranika, 2012- .
3113 Izvje规e o radu Sredi筺jeg registra osiguranika za 2002. godinu [tisak] / REGOS. - Zagreb : REGOS, 2002.
3114 Izvje规e o radu u 1998. godini [e-dokument] / Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. - Zagreb : Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, 1999.
3115 Izvje规e o radu Upravnog vije鎍 Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2005- .
3116 Izvje规e o radu za ... [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2014-.
3117 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009- .
3118 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu. - Zagreb : Nacionalna zaklada za potporu u鑕ni鑛om i studentskom standardu, 2009- .
3119 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Odbor za javni nadzor revizije. - Zagreb : Odbor za javni nadzor revizije, 2009- .
3120 Izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2010- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655