Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .. >>

2161 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na podru鑚u Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik, 2015.
2162 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na podru鑚u Bjelovarsko-bilogorske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Bjelovar. - Bjelovar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Bjelovar, 2015.
2163 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na podru鑚u ﹊bensko-kninske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured ﹊benik, 2015.
2164 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost cijene javnih vodnih usluga (vodoopskrbe i odvodnje) dru箃va Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Krapina, 2019-.
2165 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pro鑙规avanje otpadnih voda) na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2015.
2166 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pro鑙规avanje otpadnih voda) na podru鑚u Istarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2015.
2167 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na podru鑚u Splitsko-dalmatinske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2015.
2168 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na podru鑚u Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Sisak, 2015.
2169 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2015.
2170 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe (opskrbe pitkom vodom) na podru鑚u Zadarske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2015.
2171 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti javne nabave u dru箃vu HP Hrvatska po箃a d.d. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2015.
2172 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2173 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Po緀筴o-slavonske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2174 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2175 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Sisak : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2176 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Splitsko-dalmatinske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2177 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u ﹊bensko-kninske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2178 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2016-.
2179 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vukovarsko-srijemske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Virovitica : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2180 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2181 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Virovitica : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2182 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vara綿inske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2183 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zadarske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2184 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Bjelovarsko-bilogorske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Bjelovar : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2185 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Slavonski Brod : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2186 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Dubrova鑛o-neretvanske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2187 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Istarske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2188 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Karlova鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Karlovac : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2189 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2190 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655