Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

3961 Poduzetništvo mladih (Program kreditiranja poduzetništva mladih) [travanj, 2016] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
3962 Poduzetništvo u službi zajednice : zbornik tekstova o društvenom poduzetništvu [e-dokument] / [autori: Diana Lupšić... [et al.]]. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2012. ISBN 978-953-7885-00-7.
3963 Pojedinačni ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o "Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj" - (Uredba o objavi Pojedinačnog ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske o "Švedskom fondu za potporu institucija u Republici Hrvatskoj", NN-MU 004/2006).
3964 Pojmovnik fondova Europske unije = Glossary of the European Union Funds [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2007. ISBN 978-953-7443-02-3.
3965 Pojmovnik fondova Europske unije = Glossary of the European Union Funds [tisak] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - 3. izdanje. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2011. ISBN 978-953-7443-11-5.
3966 Pokazatelji financijske stabilnosti - primjer Hrvatske [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Istraživanja ; 46). ISSN 1334-0077 (online).
3967 Pokazatelji financijskog stresa za male otvorene visokoeuroizirane zemlje - primjer Hrvatske [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. - (HNB Istraživanja ; 43). ISSN 1334-0077 (online).
3968 Politika informacijske sigurnosti [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
3969 Politika kvalitete [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2013.
3970 Politika kvalitete [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2021.
3971 Politika kvalitete [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2012.
3972 Politika kvalitete [e-dokument] / Središnji registar osiguranika. - Zagreb : Središnji registar osiguranika, 2021.
3973 Politika kvalitete i informacijske sigurnosti [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2022.
3974 Politika odgovornog priređivanja igara na sreću - izjavna [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
3975 Politika održivog razvoja Hrvatske lutrije [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2021.
3976 Politika sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva financija - Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2016.
3977 Politika sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2016.
3978 Politika upravljanja projektima [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
3979 Politika upravljanja rizicima [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
3980 Politika za upravljanje dokumentiranim informacijama [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
3981 Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, [2020].
3982 Političke stranke i nezavisni zastupnici za 2020. : objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2021.
3983 Polugodišnja informacija ... : o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012- . ISSN 1848-7491 (tisak) ; 1848-7505 (online).
3984 Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva HPB Grupe kreditnih institucija za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2014.
3985 Polugodišnja javna objava HPB Grupe za 2011. godinu [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2011.
3986 Polugodišnja javna objava Hrvatska poštanska banka d.d. (30.06.2010.) [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2010.
3987 Polugodišnje izvješće ... [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2012- .
3988 Polugodišnje izvješće Hrvatske narodne banke o gospodarskim i novčanim kretanjima za 2000. godinu [tisak] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
3989 Polugodišnje izvješće za ... [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008- . ISSN 1847-1595(tisak) ; 1847-1951 (online).
3990 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za ... godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655