Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

3901 Plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
3902 Plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
3903 Plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
3904 Plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. - [Zagreb] : Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, [2017].
3905 Plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016.
3906 Plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
3907 Plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
3908 Plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019.
3909 Plan rada za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2020.
3910 Plan rada za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2022.
3911 Plan razvitka Hrvatske lutrije d.o.o. za razdoblje od 2010.-2012. godine [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2010.
3912 Plan restrukturiranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 2013. - 2016. [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ; Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskog sustava : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2013.
3913 Plan revizija za 2018. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, [2017].
3914 Plan revizija za 2019. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, [2017].
3915 Plan revizija za 2021. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2021.
3916 Plan revizija za 2022. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2021.
3917 Plan revizija za 2023. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2022.
3918 Plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva financija za 2016. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
3919 Plan savjetovanja s javnošću za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019- .
3920 Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
3921 Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o nacrtima općih i drugih akata u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2016- .
3922 Plan upravljanja okolišem [e-dokument] / DVOKUT ECRO d.o.o.. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2017.
3923 Platne kartice i kartične transakcije : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1849-790X.
3924 Platne transakcije i računi : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016-. ISSN 2459-8097.
3925 Platni sporazum između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
3926 Platni sporazum između SFRJ i ČSSR - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
3927 Plaća - primitak iz radnog odnosa : porezne obveze i obvezni doprinosi [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
3928 Plaćamo li europske trošarine? [tisak + e-dokument] / Danijela Kuliš. - Zagreb : Institut za javne financije : Zaklada Friedrich Ebert, 2005. - (Biblioteka Fiscus). ISBN 953-6047-65-9.
3929 Plaćanja nerezidentima : porezne obveze tuzemnih isplatitelja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 61).
3930 POC - Priručnik za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike : verzija dokumenta 2.2. [e-dokument] / Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske. - Zagreb : Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655