Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 .. >>

3841 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2017.
3842 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2017.
3843 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2016.
3844 Plan nabave za 2018. [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2018.
3845 Plan nabave za 2018. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2018].
3846 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
3847 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2018.
3848 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
3849 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2017.
3850 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2018.
3851 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2017.
3852 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2018.
3853 Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2018.
3854 Plan nabave za 2019. [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2018.
3855 Plan nabave za 2019. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2019].
3856 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2019.
3857 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2018.
3858 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
3859 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2019.
3860 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2019.
3861 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2018.
3862 Plan nabave za 2019. godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2019.
3863 Plan nabave za 2020. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2019].
3864 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2020.
3865 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019.
3866 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
3867 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2019.
3868 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2020.
3869 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2019.
3870 Plan nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655