Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 .. >>

3451 Obiteljska davanja u EU [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
3452 Objava fiskalnih podataka po zahtjevima Direktive Vije鎍 2011/85/EU (mjese鑞o) : (S.1311 i S.1314)-sektori ESA 2010 [e-dokument] = Publication on fiscal data according to requirements of the Council Directive 2011/85/EU (monthly) / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017- .
3453 Objedinjeno godi筺je izvje规e o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008- .
3454 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama : Politi鑛e stranke i nezavisni zastupnici za 2021. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3455 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama korisnika dr綼vnog prora鑥na [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3456 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3457 Objedinjeno izvje规e o obavljenim financijskim revizijama trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu lokalnih jedinica [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3458 Objedinjeno izvje规e o obavljenim revizijama u鑙nkovitosti : Gospodarenje komunalnim otpadom na podru鑚u Republike Hrvatske [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2022.
3459 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2006. i projekcije za 2007. i 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2005.
3460 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2019.
3461 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2020.
3462 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje od 2010. do 2012. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
3463 Obrazlo緀nje dr綼vnog prora鑥na i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje od 2011. do 2013. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
3464 Obrazlo緀nje izvr筫nja financijskih planova prora鑥nskih korisnika dr綼vnog prora鑥na za 2011. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
3465 Obrazlo緀nje izvr筫nja programa iz posebnog dijela dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske u 2012. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
3466 Obrazlo緀nje prijedloga financijskih planova korisnika Dr綼vnog prora鑥na za ... godinu i projekcija za ... i ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011- .
3467 Obrazlo緀nje prijedloga izmjena i dopuna dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske i financijskih planova izvanprora鑥nskih korisnika za 2013. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
3468 Obrtnici : porezne obveze i obvezni doprinosi [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2005]. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 54).
3469 Obveza fiskalizacija [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 185).
3470 Obveza fiskalizacije [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2013. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 171).
3471 Obveza fiskalizacije [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priru鑞ici i bro箄re ; 200).
3472 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : informativna bro箄ra : [2014] [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014].
3473 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunisti鑛e vladavine : informativna bro箄ra [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
3474 Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti ... : I. stup [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2015- .
3475 Od kupona do dionica : od dionica do dobrobiti : postupak za besplatnu dodjelu dionica dioni鑛ih dru箃ava u Hrvatskoj sudionicima koji su za to stekli pravo po Zakonu o privatizaciji [tisak] / urednica Bo緀na Mesec. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1997.
3476 Odabrani prijevodi [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012- . ISSN 1847-7445.
3477 Odgo餰ni oporavak kreditne aktivnosti u Hrvatskoj: uzrokovan ponudom ili potra緉jom? [e-dokument] / Mirna Dumi鑙, Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Istra緄vanja ; 47). ISSN 1334-0077 (online).
3478 Odluka o Financijskom planu Agencije za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2019.
3479 Odluka o Financijskom planu Agencije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2021.
3480 Odluka o Financijskom planu Agencije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655