Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 .. >>

3361 Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija [tisak + e-dokument] = Monthly statistical review of Ministry of Finance / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 1995-2002. ISSN 1330-9811. NE IZLAZI VIŠE!.
3362 Mjesečno izvješće o dodjeli solidarnih pomoći iz sredstava Zaklade vojne solidarnosti za ... [e-dokument] / Zaklada vojne solidarnosti. - Zagreb : Zaklada vojne solidarnosti, 2018-.
3363 Mnogostrana konvencija o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti - (Zakon o potvrđivanju Mnogostrane konvencije o provedbi mjera povezanih s ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u svrhu sprječavanja smanjenja porezne osnovice i preusmjeravanja dobiti, NN-MU 007/2020).
3364 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima, NN-MU 006/2015).
3365 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o razmjeni izvješća po državama, NN-MU 001/2018).
3366 Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma [tisak + e-dokument] / Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić, Ivo Krznar . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istraživanja ; 30). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
3367 Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Maroje Lang... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Istraživanja ; 21).
3368 Modelling of currency outside banks in Croatia [tisak] / Maroje Lang ... (et al.). - Zagreb : Croatian National Bank, 2008. - (CNB working papers ; 17).
3369 Mogućnost stvaranja poticajnog poreznog sustava za razvoj i djelovanje organizacija civilnoga društva i organizacija koje djeluju za opće dobro u Republici Hrvatskoj s usporednom analizom stanja u zemljama članicama Europske unije : istraživački projekt [e-dokument] / Institut za javne financije ; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. - Zagreb : Institut za javne financije : Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 2009.
3370 Money laundering typologies (cases from national and international practice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
3371 Monthly transaction money demand in Croatia [tisak + e-dokument] / Ante Babić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 5).
3372 Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja? [e-dokument] / Davor Kunovac, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 35). ISSN 1334-0085.
3373 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
3374 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2020].
3375 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
3376 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
3377 Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, [2012].
3378 Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologiju. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologiju, [2008.].
3379 Nacionalni plan razvoja otoka 2021.- 2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
3380 Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom : prijedlog [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
3381 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
3382 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca (2022) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
3383 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
3384 Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija : HRAIS : upute za gospodarstvenike : verzija 2.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
3385 Nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija HRAIS : upute za gospodarstvenike : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
3386 Najam ili zakup nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca ili zakupodavca [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
3387 Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 203).
3388 Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
3389 Najam stanova, soba i postelja putnicima ili turistima : iznajmili ste stan, sobu ili postelje putnicima ili turistima? : znate li tko, kada i koliko mora platiti poreza? [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2002.
3390 Najznačajnije kategorije prihoda državnog proračuna prema računskom planu ... [e-dokument] / izvor: Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655