Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1957-11-20
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list FNRJ-Dodatak: Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1958
Vidi:* Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije.
Područje djelatnosti:Zdravstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Mađarska [kao potpisnik]
zarazna bolest
sprečavanje bolesti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655