Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica, NN-MU 001/2019).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2018-11-19
Datum ratifikacije: 2019-01-30
Datum stupanja na snagu: 2020-01-12
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i posebnih putovnica.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2019_02_1_10.html
Sadržaj:Katar [kao potpisnik]
vizna politika EU-a
diplomatska služba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655