Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica, NN-MU 007/2012).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Baku, 2012-03-12
Datum ratifikacije: 2012-08-30
Datum stupanja na snagu: 2012-10-04
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana o ukidanju viza za nositelje diplomatskih i službenih putovnica.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/90317/na...
Sadržaj:Azerbajdžan [kao potpisnik]
vizna politika EU-a
diplomatska služba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655