Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza, NN-MU 002/2004). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Sarajevo, 2003-12-05
Datum ratifikacije: 2004-03-03
Datum stupanja na snagu: 2006-01-08
Danom potpisivanja ovog Sporazuma prestaju se primjenjivati Ugovor o ukidanju viza između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine, potpisan 24. ožujka 1995. godine u Zagrebu te Protokol o privremenoj primjeni Ugovora o ukidanju viza, potpisan 11. srpnja 1996. godine u Dubrovniku (tekstovi nisu objavljeni)
Datum prestanka važenja: 2013-08-18
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza.
* Objava o prestanku Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o uzajamnom ukidanju viza.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Bosna i Hercegovina [kao potpisnik]
vizna politika EU-a

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655