Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica, NN-MU 004/2001).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Jeruzalem, 2001-01-16
Datum ratifikacije: 2001-03-01
Datum stupanja na snagu: 2001-10-03
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica.
* Objava o stupanju na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za nositelje službenih i običnih nacionalnih putovnica.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Izrael [kao potpisnik]
vizna politika EU-a

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655