Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o ukidanju viza za diplomatske, posebne i službene putovnice - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o ukidanju viza za diplomatske, posebne i službene putovnice, NN-MU 011/1999).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Kairo, 1999-07-05
Datum ratifikacije: 1999-08-26
Vidi:* Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o ukidanju viza za diplomatske, posebne i službene putovnice.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Egipat [kao potpisnik]
vizna politika EU-a
diplomatska služba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655