Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za diplomatske putovnice - (Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za diplomatske putovnice, NN-MU 009/1998).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Jeruzalem, 1998-05-11
Datum stupanja na snagu: 1998-08-10
Vidi:* Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izrael o ukidanju viza za diplomatske putovnice.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Izrael [kao potpisnik]
vizna politika EU-a
diplomatska služba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655