Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade SSSR o uzajamnom putovanju građana - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Moskva, 1989-10-31
Republika Hrvatska stranka je Sporazuma od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Sporazuma nije objavljen
Datumom stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije (NN-MU 11/2011) u odnosima između Republike Hrvatske i Ruske Federacije prestaje važiti ovaj Sporazum
Datum prestanka važenja: 2013-03-31 u odnosu između Republike Hrvatske i Ruske Federacije
Vidi:* Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije.
* Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana Republike Hrvatske i državljana Ruske Federacije.
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Rusija [kao potpisnik]
vizna politika EU-a
prava stranaca

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655