Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Certifikacijska shema CS-01/7 [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2022.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Materijalni opis:PDF 266.32 KB [7 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/2008/21570...
Sadržaj:vino
vinograd
potvrđivanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655