Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Bilanca vina u ... : konačni podaci [e-dokument] = Wine balance sheet, ... : final data / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2017-. - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016) ; (2017) ; (2018)
Obuhvaća:* Bilanca vina u ... : konačni podaci. 2016 [e-dokument].
* Bilanca vina u ... : konačni podaci. 2017 [e-dokument].
* Bilanca vina u ... : konačni podaci. 2018 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
SKUPNA RAZINA:Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku. ISSN 1330-0350.
Sadržaj:vino
proizvodnja
uvoz
izvoz
zaliha

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655